راهنمای خرید

روش خرید در ” فروشگاه توتون پریش ” :

بدون ثبت نام  وارد سایت و ” فروشگاه توتون پریش “ میشوید محصول مورد نیاز خود را پس از مطالعه و بررسی انتخاب میکنید و سپس به سبد خرید خود اضافه میکنید . برای سهولت در امر خرید فرایند خرید را در ۳ مرحله به صورت ساده قرار داده ایم.